Team VagabunDogs
Het team van Vagabundogs is een dynamisch geheel: wij verwelkomen vrijwilligers die graag willen helpen ook al is het slechts tijdelijk, op afstand of met tussenpozen. Het leven staat immers niet stil en soms heb je meer tijd of energie dan op een ander moment in je leven. Dit betekent in de praktijk dat de voorzitter van Vagabundogs de stichting altijd draaiende houdt en daarbij telkens wordt bijgestaan door diverse mensen; de een wat intensiever of vaker/langer dan de andere, afhankelijk van het moment en het soort werk dat er gedaan moet worden. Ons devies is: gebruik je talent! Mensen die hun hulp aanbieden zullen bij ons de kans krijgen vooral hun eigen talenten en kennis/kunde in de praktijk te brengen. Daarmee is immers iedereen gebaat!

Je hoeft niet perse hondenpoep op te ruimen of open wonden te verzorgen om jezelf ‘vrijwilliger’ te mogen noemen! 

Gedurende de jaren van ons bestaan hebben we een vaste groep supporters om ons heen verzameld (ook veel ex-adoptanten) op wie we altijd kunnen rekenen als het gaat om publiciteit, mond op mond reclame, inzamelings acties en mentale / financiële steun. Dat is een heel fijn gevoel en zorgt ervoor dat we door kunnen blijven gaan met wat we doen, ook in wat mindere tijden!

Ons basisteam

Maaike van Poelje (ES/NL) alias ‘Maaike1’
(voorzitter/manager)

Maaike stond aan de wieg van Vagabundogs, zij was een van de oprichters in 2011.  Maaike werkt als vrijwilliger in het dierenwelzijnswerk sinds 2001, hetzelfde jaar dat zij naar Andalusië verhuisde. Zeven jaar lang runde zij een middelgroot regionaal dierenasiel, voordat ze haar eigen stichting oprichtte met duidelijke inzichten over hoe zij het rescuewerk wilde aanpakken (kleinschalig, persoonlijk en kwalitatief). Haar vele jaren van ervaring in dit werk zorgt ervoor dat zij op allerlei gebied kennis heeft verworven, onder andere op (alternatief) medisch vlak en hondengedrag/communicatie.  Het werken met (zwerf) honden is haar passie en is onlosmakelijk met haar verbonden. Haar specialiteit is ‘man-doggymatching’ : de juiste hond (of kat) koppelen aan de juiste mens(en). Maaike schreef twee kinderboeken over (zwerf)honden: Het Spaanse gif en De hondendief.

Maaike Oostland (ES/NL) alias ‘ Maaike2’ 
(penningmeester/webmaster)

Maaike raakte in contact met dierenwelzijnswerk door haar stage in Andalusie in 2007 in het dierenasiel waar Maaike1 haar toendertijd begeleidde. De stage was succesvol en betekende een persoonlijk omslagpunt voor Maaike2. Het contact met Maaike1 bleef en dankzij diverse bezoekjes in de jaren erna en het opvangen en uiteindelijk adopteren van haar tweede hond via Vagabundogs, raakte zij steeds intensiever betrokken bij de stichting. Inmiddels woont Maaike2 momenteel ook in Andalusie en heeft zij diverse taken op zich genomen, waaronder het up to date houden van de website en de facebookpagina. Haar specialiteit is het maken van prachtige rake foto’s van de dieren (zie onze Instagram account). Maaike2 is momenteel de rechterhand voor Maaike1 die zij hard nodig heeft!

Maria Lorenzo Casanova (ES)
(vaste vrijwilliger voor opvang en locale contactpersoon)

Maria komt uit een typisch Andalusische familie/cultuur waarbij de normen en waarden met betrekking tot dieren heel anders zijn dan die van mensen uit Noord Europa. Haar natuurlijke inborst, gezond verstand en haar sterke karakter hebben ervoor gezorgd dat zij zich op eigen kracht hieraan heeft ontworsteld. Maria vangt inmiddels al enkele jaren honden en katten op en zet zich in om haar naaste omgeving te laten inzien dat de zorg en omgang met dieren eigenlijk heel anders zou moeten zijn dan zij gewend zijn en geleerd krijgen. Ze laat zich leiden door haar hart en intuitie en die faalt nooit. Een fantastische aanwinst voor het team!

Cristina Porras Gomez (ES)
(dierentolk, opvang katten/honden Spanje)

Cristina was een van de oprichters van Vagabundogs in 2011. Na een pauze van twee jaar is zij in 2015 weer teruggekeerd als vrijwilliger en bovendien is zij van een zeer bijzonder toegevoegde waarde door haar capaciteiten om telepathisch met dieren te kunnen communiceren. Cristina wordt ingezet bij zieke of verloren dieren en bij dieren waarvan de baasjes niet weten hoe ze het moeten omgaan met een bepaald probleem. Een communicatiesessie door Cristina behoort sinds kort ook tot de extra service die Vagabundogs kan geven aan toekomstige of reeds bestaande adoptanten, maar natuurlijk ook aan een ieder die een probleem of vraag heeft voor te leggen aan een bepaald dier.

Vagabundogs is niet bang om nieuwe wegen in te slaan: de enige randvoorwaarde is dat zij er voor 100% achter staat en gelooft in de bijdrage die het levert aan dierenwelzijn. Cristina’s talent is een geweldige aanvulling van het werk dat we tot nu toe deden.

Inge de Olde (NL)
(publiciteit, opvang, inzetbaar voor huisbezoeken NL)

Inge zocht in 2013 zelf het contact met Vagabundogs en kwam zes weken naar Spanje om te helpen en met eigen ogen te zien wat het werk nu eigenlijk precise inhield. Sinds die tijd komt ze regelmatig terug en heeft ze ook haar eigen Vagabundoggie geadopteerd! Haar talent ligt vooral in het bedenken van publicitaire acties en digitaal netwerken. Onze website is door Inge ontworpen en ook het idee en de uitvoering van onze ansichtkaarten komen van haar hand.  Haar frisse kijk op dingen, originele doch praktische invulling van haar hulp en talent is altijd méér dan welkom!

Vrijwilligersteam
Personen waar we met regelmaat op kunnen rekenen en die ons op de een of andere manier steunen in de uitvoering van onze werkzaamheden:

   • Maria Inma Villanueva (vrijwilligster in Spanje)
   • Joke Kruizinga (opvang honden Portugal/NL)
   • Phil Wren is een van de oprichters van VagabunDogs en heeft veel fundraising gedaan in het verleden. Door zijn werk heeft hij nu niet meer veel tijd om dit te doen, maar team VagabunDogs kan altijd op hem rekenen! (Spanje)
   • Alice Stotter-Tromm (opvang kitten in Portugal)
   • Mandy  van Galen (opvang honden in NL, Noord Holland)
   • Michiel Curfs  (manusje van alles en als echtgenoot van de voorzitter Maaike kan hij niet anders dan dagelijks meewerken met haar activiteiten zoals het opvangen van vele puppies…)
   • Debbie Land (ex-adoptant, inzetbaar voor voorcontroles/ huisbezoeken in NL, Groningen e.o)
   • Bianca Aschman (ex-adoptant, inzetbaar voor voorcontroles/ huisbezoeken in NL, Noord Brabant e.o)
   • Natascha Leijs (vrijwilligster in Portugal)
   • Britt Stego (opvang honden in NL, Zuid/Noord Holland)
   • Alette Stoutenbeek (vrijwilligster in NL)
   • Marloes van Oostrum (inzetbaar voor huisbezoeken in NL, Friesland)
   • Joel Slootjes (opvang in NL, Noord Holland)

Graag willen we hier ook onze vaste dierenartsen aan u voorstellen, met wie we al vele jaren intensief samenwerken en met veel vertrouwen en goede, flexibele afspraken. Zonder hen zou ons werk niet realiseerbaar zijn en we zijn hen erg dankbaar voor hun inzet, vertrouwen en geduld!

   • Sarah Langridge (Portugal, Tavira)
   • Javier Llanos Mendez (Spanje, Lepe)
   • Juan Pablo Diaz Romero ‘Dr. Pet’ (Portugal, Tavira)