Het mooie werk dat we doen, doen we niet alleen.

Gelukkig zijn er veel meer dierenvrienden,

met wie we samen het verschil willen maken.

Stichtingen in Duitsland en Nederland

Onze dieren kunnen lokaal worden geadopteerd, maar ook over de grenzen van het Iberisch schiereiland heen. Dat gebeurt dan ook regelmatig! Behalve dat je direct via ons een dier kunt adopteren, kan dat ook via andere stichtingen die zich speciaal hiervoor inzetten. In de loop der jaren hebben wij een goede samenwerking ontwikkeld met diverse stichtingen in vooral Nederland en Duitsland, en op die manier zijn al veel dieren goed terecht gekomen! Samen staan we sterk en kunnen we méér dieren helpen.

Dierenhulp Zonder Grenzen

Stichting Dierenhulp Zonder Grenzen is een behoorlijk grote stichting in Nederland die al sinds 2004 haar steentje bijdraagt om het lot van zwerfdieren in andere delen van Europa te verbeteren. Ze werkt samen met vele asielen verspreid over geheel Europa en zoekt regelmatig aandacht in de media om het thema van mishandelde en verwaarloosde dieren onder de aandacht te brengen. Ambassadeur van DZG is onder andere schrijfster Yvonne Kroonenberg. Onze samenwerking duurt al vanaf het begin van haar ontstaan  (toen VagabunDogs nog geen VagabunDogs heette) en we hopen dat het nog heel lang zal voortduren!
Naar Dierenhulp Zonder Grenzen

Greyhounds Rescue Holland

Het is niet bij iedereen bekend dat vooral de Spaanse windhonden, de galgo’s, het heel erg zwaar hebben in Spanje en Portugal. Greyhounds Rescue Holland is één van de stichtingen die zich speciaal richt op het helpen van dit type honden, juist omdat ze massaal op vaak afschuwelijke wijze worden misbruikt in (voornamelijk) Spanje. Greyhounds Rescue Holland is een middelgrote stichting en werkt samen met een aantal asielen in Spanje.  Onze samenwerking loopt al enkele jaren en dankzij GRH hebben al diverse galgo’s die door ons zijn opgevangen een fantastisch leven gekregen na hun vaak zo verdrietige start!
Naar Greyhounds Rescue Holland.

Hund aus Andalusien

Hund Aus Andalusien is een kleine Duitse stichting die voornamelijk opereert in het westen van Duitsland, dicht tegen de grens aan van Nederland. Ze heeft een klein maar zeer toegewijd en ´begeistert´ team van vrijwilligers met veel ervaring in het opvangen en herplaatsen van honden. Zij werkt hoofdzakelijk samen met één asiel in Spanje maar heeft ook ruimte voor het herplaatsen van honden van andere stichtingen. De vrijwilligers komen regelmatig zelf naar Spanje om ter plekke ook fysiek te helpen. Ons contact dateert eveneneens van jaren terug en dankzij onze gedeelde visie en idealen hebben we onlangs onze samenwerking herstart nadat zowel zij als wij van naam en samenstelling zijn veranderd. En dat heeft in korte tijd al geresulteerd tot enkele succesvolle adopties! Dat er nog maar vele mogen volgen.
Naar Hund Aus Andalusien

Dierensteun La Vida

Een geweldig initiatief, een stichting die zich speciaal richt op het herplaatsen van gehandicapte en oude dieren! Het is altijd triest om een dier zien weg te kwijnen in een pover asiel, maar het breekt helemaal je hart om oude dieren die eigenlijk zo weinig meer nodig hebben dan een warm kussen en een liefkozing, dag in dag uit op een betonnen vloer achter tralies te zien zitten. En de dieren bij wie de ontberingen van het leven de sporen hebben nagelaten in de vorm van het missen van een poot, een oog, een oor… Gelukkig zijn er ook mensen die juist deze dieren willen helpen en soms zelfs adopteren! Op ieder poryje past een dekseltje, en Dierensteun La Vida helpt om het juiste dier bij de juiste mens te krijgen. Een kleine stichting met een groot hart!
Naar Dierensteun La Vida