Wij vangen onze dieren op in een huiselijke omgeving.

Zodat ze snel wennen aan een echte thuissituatie!

Thuis bij gezinnen

Wij kiezen er bewust voor om geen shelter of asiel te runnen. Veel van ons hebben in het verleden ervaring opgedaan in een asiel, en zo ook gemerkt wat daar de nadelen van zijn. Daarom werken wij met opvangfamilies: bij mensen thuis, op hun eigen erf of in hun eigen huis of appartement. De dieren krijgen zo heel directe en persoonlijke aandacht, worden geleerd sociaal te zijn en wennen aan een situatie waarin ze de rol van ‘sociale huishond’ hebben. Dat is immers ook hoe ze na de opvang herplaatst zullen worden!

Elk hondje is er één

We vinden kwaliteit belangrijker dan kwantiteit; liever verzorgen en herplaatsen we tien dieren succesvol dan dat we er vijftig opvangen en herplaatsen op een ‘zo zo’ manier. We willen de dieren geen halve aandacht geven, we willen ze in de juiste condities opvangen en vervoeren en alle vormen van stress en ziektes vermijden.We willen dieren geen halve aandacht geven. We herplaatsen liever 10 dieren echt succesvol dan 50 dieren ‘zo zo’.

Kleinschalig werken

Asielen en shelters zijn wat ons betreft een ‘noodzakelijk kwaad’. Gelukkig zijn ze er en dienen ze voor vele honden als eerste stap in de weg naar een beter leven! VagabunDogs echter vangt de dieren kleinschaliger op en dat heeft als voordeel dat de kwaliteit van de opvang en verzorging heel hoog is: de opvanggezinnen kennen de dieren goed en kunnen prima inschatten welke adoptant goed bij het dier zal passen. De dieren zijn na de opvangperiode zowel fysiek als mentaal ‘klaar’ voor hun nieuwe leven en wij durven het succes van een juiste ‘match’ (adoptie) bijna te waarborgen! Het nadeel is dat we niet veel dieren tegelijk kunnen opvangen, omdat ons aantal opvanggezinnen/plekken maar beperkt is.

Een warm bad

De meeste dieren die bij ons terecht komen hebben al genoeg pech en ontberingen meegemaakt, vanf het moment dat wij ze onder onze hoede nemen moeten ze in een warm bad terecht komen. Wij zijn ervan overtuigd dat zowel de dieren als de toekomstige adoptanten als onze collega’s hier de vruchten van plukken.  Alleen op deze manier hebben we ook op de lange duur bestaansrecht en dat betekent dat we nog veel meer dieren op dezelfde wijze kunnen helpen! Ieder gered hondje is er één en alles bij elkaar zijn het er een heleboel.